Tippbil

Schaktmassor från Strömsörtomten och råberg i retur.


Lossning av drivmedel

Gymnasievägen, ny modern station som drivs av Skelleftebränslen


Malmtransporter

72-tons transporter av malm från Kribergs, Renströms, Kankbergs & Maurlidengruvan till anrikningsverket i Boliden 

 


Syra/luttransporter

ADR-tanktransporter mellan Rönnskärsverken och Husum samt Domsjö


Slig/slaggtransporter

72-tons transporter mellan anrikningsverket i Boliden och Rönnskärsverken


Pelletstransporter

Pelletstransporter mellan värmeverket och pelletsmagasin i Skelleftehamn.


Styckegods

Styckegodstransporter, Kyl/frys ibland mellan Skellefteå och Arnäsvall. Det var även lossning på järnväg i Umeå. Transporterna utfördes med 25.25 ekipage.